Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Kardinál Kašpar: 1. Katolík v životě veřejném a soukromém. 2. Choroby moderní lidské společnosti a léky k její záchraně.

Kašpar Karel Boromejský, 1931
Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
Pododdělení: Ostatní – český katolík ve veřejném životě

Dva pastýřské listy, první vyšel r. 1930.