Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Protestantismus a katolicismus a jejich poměr k evropské civilisaci. Svazek I.

Balmes i Urpià Jaume Llucià Antoni, 1948
Oddělení: Dějiny Katolické církve obecně
Pododdělení: Ostatní dílčí dějěpisné záležitosti

V češtině vyšel jen tento svazek – sice bez aprobace, ale pohled je katolický.