Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Prvopočátkové Církve. Svatý Pavel, jeho poslední léta.

Fouard Constant Henri, 1899
Oddělení: Písmo svaté a jeho výklad dle sv. Tradice, latinsky nebo česky
Pododdělení: Biblické dějiny

Avisovaný díl Svatý Jan a závěr doby apoštolské (Saint Jean et la fin de l'age apostolique) už nestačil překladatel, P. Hulakovský Jan Evangelista, dokončit.