Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Sv. Otce Řehoře Velikého Kniha o správě pastýřské, jakož i Pavla Diakona, mnicha Cassinského, Život sv. Řehoře Velikého

Gregorius Magnus (svatý), Paulus Diaconus (Warnfridus) Cassinensis, Kuffner Klement, 1909
Oddělení: Patrologie a patristika
Pododdělení: Občanská moc na Západě v úpadku – migrace barbarů (od r. 450 do r. 800 – Karel Veliký)

Dědictví sv. Prokopa, sv. 50. Přeložil, úvodem a poznámkami opatřil Msgre. Klement Kuffner.