Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Canones et decreta Sacrosancti Oecumenici Concilii Tridentini sub Paulo III. Iulio III. et Pio IV. pontificibus maximis cum patrum subscriptionibus

sněm, 1887
Oddělení: Dějiny Katolické církve obecně
Pododdělení: Dokumenty sněmů církevních

Připojujeme (v dokonalém textovém tvaru) publikaci Dokumenty tridentského koncilu, latinský text a překlad do češtiny (z latinského originálu přeložil P. Hrdina Ignác Antonín O. Praem.), 2015, kterou je však s ohledem na nakladatelská práva přísně zakázáno jakkoliv zveřejnit.

    Zveřejnění některých knih v PDF brání autorský zákon. K dispozici jsou pouze náhledy. Máte-li zájem o zaslání publikace pro studijní účely napište nám přes » formulář «.

  • Trid1Snem1712-r0.pdf, 22.1 MB   
  • Trid1Snem1877-r0.pdf, 7.4 MB   
  • DokumeTride-z.doc, 2.7 MB