Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Naši svatí

Schikora Rudolf, 1940
Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
Pododdělení: Čeští světci