Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Duše Chudáčka Božího: Legenda tří druhů a Zrcadlo dokonalosti sv. Františka z Assisi

Brejcha Jan Leander, Navrátil František, 1926
Oddělení: Hagiografie
Pododdělení: Jednotliví světci s úmrtím po r. 800 do r. 1302

Z latiny s pomocí Boží přeložil P. Brejcha Jan Leander, upravil Navrátil František. Na přání naskenujeme.