Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Manželské právo Církve katolické se zřetelem na manželské právo občanské vůbec, zvláště na manželské právo občanské Republiky československé. Část 1

Martinů Jan, 1928
Oddělení: Pravo Katolické církve
Pododdělení: Manželské právo

Katolík se o právo manželské zajímá ve dvou případech. První je málo častý – chce poznat, jak si Církev přeje, aby měl manželství v pořádku. Daleko častější je případ druhý, hledají-li se v konkrétním manželství skuliny, jak by šlo z nauky Církve nějak vyklouznout, aby vše bylo zase "v pořádku". Prvnímu účelu předkládaná kniha plně vyhovuje. Ve druhém případě pak zájemci nastavuje zrcadlo: moderní katolík, který spoléhá na moderní lhostejnost, se překvapen dozví, jak to bylo dřív, jak to bylo v Církvi vždycky a jak to v Církvi zůstane až do konce světa. Tato část obsahuje: Úvod do manželského práva Církve katolické Codicis iuris canonici cc 1012 – 1018. Díky vzácné přízni našeho čtenáře Vám i zde Knihovna Libri nostri nabízí tuto v dnešní době tak důležitou knihu zpracovanou programem OCR, takže v ní lze textově hledat a jakékéliv pasáže z ní snadno přebírat.