Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Psychologie Romů

Bakalář Petr, 2004
Oddělení: Sociologie a charita
Pododdělení: Rasismus (boj proti některé rase vč. odstraňování všech ras)

Volne dostupné na internetu. Připojujeme i Zprávu výboru ústavně právního k vládnímu návrhu zákona z r. 1927 (117. Zákon ze dne 14. července 1927 o potulných cikánech. Masaryk Tomáš Garrigue, Švehla Antonín, Černý Jan, 1927).