Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

 

Msgre. ThDr. profesor Josef Pospíšil

Vychodil Pavel Julius, 1928
Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
Pododdělení: Přední české, moravské a slezské osobnosti

Publikaci naleznete v oddělení Filosofie u knihy Filosofie podle zásad sv. Tomáše Akvinského. Díl prvý. Pospíšil Josef († 1926), 1913.