Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Volná škola

Zíka Jan, 1906
Oddělení: Pedagogika a katechetika
Pododdělení: Škola

Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 76. Poznamenejme, že s tím Komenským je to ještě horší, než autor popisuje.