Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Prostřední Biblická dějeprava pro katolické školy obecné

Doležel Jan, 1910
Oddělení: Pedagogika a katechetika
Pododdělení: Katechismy a dějepravy pro děti a mládež

Populární a spolehlivý výklad známých příběhů Písma svatého pro děti je obohacen klasickými perokresbami, jejichž výtvarná úroveň na rozdíl od moderních barvotisků leckdy s nevzhlednými pajduláky přispívá ke zdravé citové a estetické výchově chlapců a děvčat.