Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Svatého Anselma Kniha rozjímání

Anselmus Cantuariensis, svatý, Eadmerus, 1873
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Modlitby a rozjímání obecně

(název pokračuje:) ku kterým připojeny jsou téhož svatého Některé modlitby, Řeč o umučení Páně, Napomenutí k pohrdání věcmi časnými a k toužení po věčných a Eadmerova kniha o vznešenosti přeslavné Panny Marie. Přeložil P. Poimon František Saleský (* 29. 1. 1817 Polná, † 1. 6. 1902 Polná).