Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Cesta spásy a Nábožné úvahy o rozličných článcích života duchovního

Alfonso Maria de Liguori, svatý, 1904
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Modlitby a rozjímání obecně

Z vlaštiny přel. P. Blažek František Saleský. Via della salute vyšlo r. 1766, Riflessioni Divote sopra Diversi Punti di Spirito a Pro delle Anime che Desiderano Avanzarsi nel Divino Amore r. 1773. Připojujeme slov. vyd. Cesta spásy. Rozjímanie na získanie večnej spásy, 1950, které jsme dostali jako dar – Pán Bůh odplať.