Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Motu proprio "Sacrorum antistitum", jímž dány jsou zákony proti modernismu

Pius X., svatý, 1911
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: Povaha jiných názorů