Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

M. Haubera úplná modlitební kniha pro osobu ženskou

Hauber Johann Michael, 1869
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Pro a za různé neřeholní stavy

Starý překlad P. Jana Hýbla pro 5. vydání znovu opravil P. Jan Herčík.