Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

 

Cyrill – všechna čísla (podle odkazu). Časopis pro katolickou hudbu posvátnou v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.

Lehner Ferdinand aj. red., 1874
Oddělení: Encyklopedie, periodika, almanachy, kalendáře a Čtenářský koutek
Pododdělení: Časopisy s periodicitou aspoň šestkrát do roka (abecedně podle názvu)

Zároveň orgán jednoty Cyrillské (1874 až 1905, 1910 až 1944, 1946 až 1948). Časopis je ve velice příhodném tvaru na adrese.