Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Sedmero bolestí Marie Panny

Slomšek Anton Martin, 1871
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: Mariologie, O svatém Josefovi

Postní řeči; přeloženo ze slovinštiny. Dodatek ke knize: Mužík Antonín Václav, Kazatelé slovanští, sv. 2. (ze 4), 1871.