Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Biblické katechese pro první a druhou třídu školy obecné

Fric Otakar, 1910
Oddělení: Pedagogika a katechetika
Pododdělení: Katechismy a dějepravy pro děti a mládež

Dle předepsané osnovy. Směšná, ale vlastně tragická otázka: Jak by to dopadlo, kdyby tito prvňáčci přezkoušeli dnešní dospělé a vyspělé katolíky?