Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Praha "temna" 1719 – 1729

Novotný Antonín, 1946
Oddělení: Dějiny našeho národa
Pododdělení: Praha