Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Katolický dějepis církevní

Dvořák Xaver, 1935
Oddělení: Dějiny Katolické církve obecně
Pododdělení: Dějepis pro žactvo

Učebnice pro školy měšťanské a vyšší ústavy dívčí na základě osnovy předepsané Nejdůstojnější knížecí arcibiskupskou konsistoří a ordinariatem; poslední, 6. doplněné vyd.