Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Missie jesuitské vůbec a missie P. Augustina Strobacha ze S. J. zvlášť

Procházka Matěj († 1889), 1886
Oddělení: Dějiny Katolické církve obecně
Pododdělení: Redukce a zahraniční misie vůbec vč. misionářů českých

V názvu ve skutečnosti je "z T. J." Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 53.