Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Fontes rerum Bohemicarum. Tom III.3. Prameny dějin českých. Díl III.3. Summula chronicae tam Romanae quam Bohemicae Neplacha, opata opatovského, krátká kronika římská a česká Johannis de Marignola Chronicon. Kronika Jana z Marignoly.

Neplach Jan, Johannis de Marignola, 1882
Oddělení: Dějiny našeho národa
Pododdělení: Dílčí témata dějepisu Zemí Koruny české

Tom III.2. Díl III.2 je v pododd. 1504: Přední české, moravské a slezské osobnosti.