Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Katolictví a naše národní osvobození

Neumann Augustin Alois, 1922
Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
Pododdělení: Ostatní – český katolík ve veřejném životě