Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Katolická věrouka. Díl III., O Bohu stvořiteli: traktát spekulativně dogmatický

Pospíšil Josef († 1926), 1923
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: Soustavná dogmatika