Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Úvod do srovnávací vědy náboženské

Hanuš Josef, 1920
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: Srovnávací věda náboženská

Vzdělávací knihovna katolická, sv. 70.