Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Problém koedukace

Vejvodová Emilie, 1937
Oddělení: Pedagogika a katechetika
Pododdělení: Ostatní dílčí problémy a obory pedagogiky a katechetiky

Kniha byla napsána v době, kdy koedukace již téměř dosáhla svého zhoubného vítězství. Je zahrnuta i historie této novoty, která, jak jinak, plně zvítězila nejdříve v USA, i když u nás ještě později, po 2. světové válce, pozdější kardinál Tomášek se jako jeden z posledních proti tomuto zlu ve výchově dětí vyslovoval. Připojujeme výňatek z díla prof. Otakara Kádnera Základy obecné pedagogiky, I., 1925, a to kap. VI. Formy výchovy, § 3. Organisace školství vůbec. Problém koedukace, str. 351 – 398 (k osobě prof. Kádnera je však třeba uvážit pozn. uvedenou zde u Kobosilových Dějin vychovatelství).