Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Římský misál na neděle a význačnější svátky

Švéda Zdeněk, 1960
Oddělení: Liturgika
Pododdělení: Misály

Z 1. vydání roku 1957 bylo mnohé vypuštěno, mnohé přidáno a bylo provedeno dosti změn. Toto vydání se stalo, zatím už na dobu 58 let, posledním překladem věčného Římského misálu do češtiny. Je sice pravda, že ještě roku 1968 toto vydání vyšlo znovu, avšak již jen jako směs tradičního a moderního konání.
Tímto tedy historie českých překladů misálu v Knihovně Libri nostri končí.
Závěrem snad otázka: Nebylo postupné množení vždy nutně nedokonalých českých překladů dokonalé liturgie znamením toho, že tak jak postupně klesala znalost latiny lidí, tak naopak postupně narůstaly (a nedojde-li k návratu, budou nadále narůstat) zásahy do liturgie?