Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Učebnice katolického náboženství s částí čítankovou. Část 2. zvláštní – věroučná-dogmatická

Kašpar Josef, 1922
Oddělení: Pedagogika a katechetika
Pododdělení: Katechismy pro dospělé, příručky pro katechety

Pro vyšší třídy škol středních a jim rovných ústavů, 2. nezm. vyd.