Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Bibliografie české katolické literatury náboženské od roku 1828 až do konce roku 1913. Část 4, str. 1441 – 1920

Podlaha Antonín, 1918
Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
Pododdělení: Bibliografie české katolické literatury

Dědictví sv. Prokopa, sv. 61. Zcela unikátní dílo Katolické církve v Českých zemích. Část 4: XV. Církevní dějiny české (dokončení), XVI. Liturgika, XVII. Archeologie a církevní umění, XVIII. Církevní zpěv a hudba, XIX. Encyklopedie, časopisy, periodické publikace, almanachy a kalendáře. Dodatky a opravy (1. menší díl). Podrobný obsah uvádíme v úvodu každé části.