Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Dějiny římského breviáře. Díly 1. a 2.

Malina Bedřich, 1939
Oddělení: Liturgika
Pododdělení: Dějiny liturgie