Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Charitate Christi compulsi – Láska Kristova nás přiměla (proti atheismu, lat. i čes.)

Pius XI., 1932
Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
Pododdělení: Církevní boj s francouzsko-americkým liberalismem a osvícenstvím (a u nás s masarykismem)

Edice Jitra ř. 1, sv. 2. Podivuhodné je, že jde o jediné čes. vyd., podle nových názorů už atheisté nejsou, neboť každý je už věřící, totiž "nějak". Při přípravě lat. textu jsme se trochu báli, že na vatikánských stránkách už nebude latina, ale nový církevní jazyk, italština. Byli jsme však překvapeni, neboť jediné znění tam je – angličtina! Zdá se, že Anglosasové připravují Světlé zítřky nejen Rusku, ale i Vatikánu. Těšíme se!