Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Růžová zahrádka, česky i latinsky.

Thomas a Kempis, 1924
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Velká trojka: Kempenský, Scupoli a Saleský

Jen mezi lety 1911 a 1940 vyšlo pod drobnými změnami názvu česky pětkrát.