Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Pražské bouře roku 1897

Jiskra Jan, 1897
Oddělení: Dějiny našeho národa
Pododdělení: Praha

Protiněmecké a protižidovské demonstrace v Praze. Celý nákla úřady zkonfiskovaly a zničily, autorovi byly nařízeny úpravy textu a teprve pak mohl být spisek znovu vydán.