Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Summa theologiae moralis. I, De principiis; scholarum usui

Noldin Hieronymus, 1936
Oddělení: Mravouka. Zpovědnice.
Pododdělení: Kompletní zpracování mravouky

(název pokračuje:) accommodavit H. Noldin; recognovit et emendavit A. Schmitt. Překvapuje, že vysoké 34. (!) vydání tohoto nejpřednějšího díla morální teologie vyšlo roku 1963 a kniha pak až dodnes nevyšla.
K tomuto I. dílu náležejí dvě kratší pojednání:
a. De sexto praecepto et de usu matrimonii, 1936.
b. De censuris, 1935.
Trilogie, Díl I. až III., vyšla prvně r. 1899.
Celkový index všech tří dílů je u dílu III.