Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vodní toky a nádrže

Kestřánek Jaroslav, Kříž Hubert, Novotný Stanislav, Píše Jan, 1984
Oddělení: Dějiny našeho národa
Pododdělení: Historický místopis Zemí Koruny české