Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Dějiny minoritů a karmelitánů ve středověku.

Waddingus Lucas; Ventimiglia Mariano, 1625
Oddělení: Dějiny Katolické církve obecně
Pododdělení: Ostatní dílčí dějěpisné záležitosti

1. Annales Minorum, in quibus res omnes trium Ordinum a S. Francisco institutorum ex fide ponderosius asseruntur ... Poprvé 1625 (toto vyd.), naposledy v tomto znění 1651 (autor žil * 1588, † 1657).
2. Historia chronologica priorum generalium latinorum ordinis beatissimae Virginis Mariae de Monte Carmelo, in qua vitae gestaque eorum, atque res memoratu digniores, quae sub singulorum acciderunt regimine, breviter describuntur, auctore Mariano Ventimiglia ... Jediné vyd. 1773 v tomto znění (autor žil * 1703, † 1790).,

Pozn.: "V roce 1216 (nebo 1219) kázal v Lateránské basilice sv. Angel Jeruzalémský (karmelitán) velkému počtu věřících mezi nimiž byli i sv. František a sv. Dominik. Aniž by se dříve znali, sv. Angel po kázání sv. Dominika pozdravil: „Buď zdráv, velký odpůrce herezí“, a sv. Františka pak takto: „Pro svou pokoru budeš následovat Krista tak, že obdržíš jeho stigmata“. Sv. Dominik i František pak sv. Angelovi předpověděli, že dojde mučednické smrti na Sicilii. Ve vzájemné lásce a pokoře pak setrvali v rozhovoru o Písmu svatém, víře a na modlitbách ještě celý den a noc, a když přicházeli ke kostelu sv. Sabiny, potkali urozeného ale malomocného člověka, který se na jejich přímluvu uzdravil. Srov. str. 11 v Historia chronologica a str. 170 v Annales Minorum."