Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Škola v prérii. Jak se stal Slávek Wynn správným hochem.

Finn Francis Jammes, 1916
Oddělení: Archeologie a církevní umění
Pododdělení: Knižní umění slovesné

Jediné české vyd. Orig.: Percy Wynn Making a Boy out of Him, poprvé 1891, naposledy 2019, počet vyd. už nelze dosledovat.