Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Svobodné zednářství 1. a 2.

Sladomel Vilém, 1895
Oddělení: Sociologie a charita
Pododdělení: Liberalismus a osvícenství z Francie a USA (a u nás masarykismus)

Doklad o katolicismu na přelomu 19. a 20. stol. Jediné vyd.
Připojujeme ještě jeden spisek od téhož autora, též vydaný katolickým nakladatelstvím: Svobodné zednářství a jeho poměr 1. k náboženství vůbec a katolickému zvláště, 2. k monarchickým státům a 3. ku školství ve smyslu katolickém, 1890.