Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Duchovní pastýř. Měsíčník katolického duchovenstva.

Beneš Josef a j. (red.), 1951
Oddělení: Encyklopedie, periodika, almanachy, kalendáře a Čtenářský koutek
Pododdělení: Časopisy s periodicitou aspoň šestkrát do roka (abecedně podle názvu)

Vycházel do r. 1990, občas nepravidelně. Se záměrem jej nahradit začaly vychízet Teologické texty (jsou na internetu): v l. 1978 – 1989 (č. 1-22) samizdatově, od převratu, kdy Duchovní pastýř zanikl, legálně, a to do r. 2015, kdy zanikly i ony.