Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Když přišla na svět láska.

Pfannmueller Franz Donatus, 1947
Oddělení: Písmo svaté a jeho výklad dle sv. Tradice, latinsky nebo česky
Pododdělení: Čtení z Písma svatého – vhodné i jako četba dětem a pro mládež

Vyšlo 1925, 1931 (zde je uvedeno: výroky z Písma sv. podle Hejčla a Sýkory), 1934 a 1947, a znovu 1997 (jiný vydavatel). Orig.: Als der Heiland kam. Bilder aus Palästinas glücklichster Zeit. Poprvé 1911, 6. vyd. 1927, naposledy 2012. Sestry Neposkvrněného Početí Panny Marie, sv. 999.