Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Rozvažování o věčných pravdách, abychom pobožně žili a blaženě umřeli. S připojenými modlitbami ke mši svaté, k zpovědi, k sv. přijímání atd. Svatého Alfonsa Marie z Liguori.

Alfonso Maria de Liguori (svatý), 1853
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Mše svatá, svátosti

Připojujeme interně vydanou brožuru Příprava na dobrou smrt. Úvahy o věčných pravdách. Jak zbožně žít a blaženě zemřít, 2014, přeloženou z němčiny.