Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Přehledy knihkupců a nakladatelství u nás

Lorenz Jindřich, 1948
Oddělení: Dějiny našeho národa
Pododdělení: Dílčí témata dějepisu Zemí Koruny české

1. Adresář českých knihkupců a nakladatelů, dále českých knihtiskáren, knihařů a papírníků. Roč. II. Lorenz Jindřich, 1900.