Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Katechizmus gréckokatolíckeho náboženstva pre prvý a druhý stupeň jednotnej štátnej školy.

Ґойдіч Павел Петро (blahoslavený 2001), 1948
Oddělení: Dějiny Katolické církve obecně
Pododdělení: Slované

7. opr. vyd., jiné vyd. nám ale není známo.
Pozn. 1: K autorství – knihu schválil Gr.-kat. biskupského ordinariátu v Prešove, jmenovaný byl 6. eparchiálny biskup Prešovskej eparchie v letech 1940 – 1960.
Pozn. 2: Podle katalogu SKC i portálu Slovenská knižnica má mít publikace 107 str.; kromě toho je nutné uvést, že jsme z daru této knihy museli kvůli některým údajům vypustit Prídavok digitalizátora peter.e.butora(zavin.)gmail.com.