Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Svatý Václav a čsl. legie: Sborník vzpomínek a dokladů

Navrátil Alois, 1929
Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
Pododdělení: Církevní boj s francouzsko-americkým liberalismem a osvícenstvím (a u nás s masarykismem)

Náš legionář podává svědectvi o náboženském stavu mezi zajatci, dobré ruské=carské politice i o zhoubném náboženském vývoji, který byl dílem Masaryka ruku v ruce s neruskou revoluční juntou (Ху́нта – Rada lidových komisařů), která si Rusko za pomoci Německa roku 1917 na dlouhou řadu let podmanila.