Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Rimskyj misal. Mešnij čin. S izbranymi mšami vlašča češskaho v slověnkyj jazyk prěložen.

Tkadlčík Vojtěch, 1992
Oddělení: Dějiny Katolické církve obecně
Pododdělení: Slované

Vyd. 2 (1. vyd. 1972). Ve dvou versích – jednostránkové a dvojstránkové – podle toho, kterou by si chtěl ten který zájemce pro slavení mše sv. vytisknout.