Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Officium Parvum Beatae Mariae Virginis et officium defunctorum cum psalmis gradualibus et paenitentialibus

Pius X. (svatý), 1925
Oddělení: Liturgika
Pododdělení: Breviář

(název pokračuje:) ac litaniis sanctorum e Breviario Romano a Pio Papa X reformato excerpta.