Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Obviňuju se ...

Bloy Léon, 1910
Oddělení: Dějiny Katolické církve obecně
Pododdělení: Přední světové osobnosti

Orig.: Je m’accuse.... 1900; krátký pendant k Zoufalci. Studijní, sv. 26.