Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Oslabení lidského rozumu. O ubývání rozumu.

Saint-Bonnet Antoine Joseph Elisée Adolphe Blanc de, 1927
Oddělení: Pedagogika a katechetika
Pododdělení: Škola

Orig.: L'Affaiblissement de la Raison. 1853; celý název titulu: De l'Affaiblissement de la Raison par suite de l'enseignement en Europe depuis le XVIIIe siècle (t. j. Oslabování rozumu v důsledku vzdělávání v Evropě od 18. století). Jediné české vyd. Kurs, sv. 19.