Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Poslední dnové (císařovi) císařovy na Ostrově svaté Heleny.

Frémeaux Paul, 1923
Oddělení: Dějiny Katolické církve obecně
Pododdělení: Ostatní dílčí dějěpisné záležitosti

Orig.: Les derniers jours de l'empereur, poprvé 1908, potom mnohokrát v různých jazycích. Česky jediné vyd. O autorovi je známo málo: * 7. 8 1859 Bohain-en-Vermandois, advokát a novinář. Kurs, sv. 6.